*****این برنامه را از دست ندهید*****
این برنامه صرفا نمایشی بوده و هیچ گونه آسیبی به گوشی شما وارد نمی کند و هر آنچه در این برنامه است صرفا برای ترساندن و شوخی کردن با دوستانتان می باشد. پس با خیال راحت و مطمئن برنامه را اجرا کنید.